Bemutatkozás     FTM Tervezet    Kivitelezés szakaszolása     Ökofalu Dániában     Az eredeti kérdőív    Szórólap    Képek    Osztrák BioSolar rendszerek    Zöld Fonó Tábor
Fenntartható Település Modell

Egyházasfalu - Keresztény
Élőhely Lakóközösség

Humánökológiai projekt (TERVEZET)

Környezetvédelem (természeti és épített környezet) és szociális tevékenység (humán környezet)


A projekt fő elemei 

1. ökolakópark

2. fenntartható települési oktatóközpont

3. energiaültetvény, energiaerdő

4. ökolábnyompark

5. környezetbarát kisjárművek és szélhidrogén üzemanyag előállítása

6. rehabilitációs és idősotthon

7. ökológiai gazdálkodás

8. biogáztelep

9. állandó ökotech kiállítás

A projekt fő elemei egymásra épülnek.

Az oktatóközpontban bemutatott környezetvédő és fenntartható megoldásokat a projekt helyszínén működésében is tanulmányozni lehet.

A közlekedés szervezésénél gondolni kell arra, hogy mind az ökolakóparkon belül, mind az oktatóközpont megközelítéséhez olyan alternatív közlekedési eszközöket használjunk, amelyek kielégítik a fenntarthatóság fogalmát, hitelesen jelenítik meg elveinket, pl. autó helyett vasúti közlekedés, belső használatra elektromos járművek, és mindenekelőtt a kerékpározás és a gyaloglás előnyben részesítése.
 

A projekt előnyei

Ökolakópark, rehabilitációs és idősotthon, falurész számára:

--- egészséges életmód, élettér;

--- termálvizes fürdők a közelben;

--- környezetbarát, kényelmes munkalehetőség (helyben, kistérségben, két nagyobb városban, távmunkában);

--- hatékony (egymást erősítő, segítő) közösségi élet:

        - fizikailag

        - szellemileg;

--- minta-szerep az életmód vonatkozásában az élet minden területén;

--- minta-szerep az infrastruktúra területén (fűtés, víz- és hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, ökológiai gazdálkodás, közlekedés, áramellátás);

--- a többféle munka- és lakhatási lehetőség miatt a rokonok egymás közelében maradhatnak;

--- pezsgő kulturális élet.

Település számára:

--- lakosságmegtartás;

--- szellemi tőke felhalmozás és arculatteremtés (a falu szülöttének, Simonyi Károly szellemi örökségének megtartása);

 

--- iskola, óvoda megtartása;

--- a falu lakosságának összefogása egymás segítése és a környezet megóvása érdekében;

--- munkahelyteremtés;

--- felvevő piac a helyben termelt alapanyagok számára (mezőgazdasági és ipari termékek);

--- környezetbarát közlekedés terjedése (lég- és zajszennyezés csökkenés, szélhidrogénes üzemanyag);

--- szolgáltatások erősödése, bővülése;

--- vállalkozások vonzása;

--- ökoturizmus erősödése (falusi vendéglátás, kerékpározás, lovaglás);

--- kulturális-, kézműves-, és sportprogramok bővülése, táborok szervezése.

Kistérség számára:

--- vidéki lakosság megtartása;

--- ökologikus infrastrukturális tényezők erősödése (hulladéklerakó, szélerőmű, vasút, buszközlekedés);

--- ökologikus tájgazdálkodás terjedése;

--- ökologikus ipari, kereskedelmi és szolgáltatói vállalkozások támogatása (pellet, bioszolár berendezések, szélhidrogén technológia, vendéglátóipar)

--- munkahelyteremtés;

--- szociális háló (fogyatékkal élők, idősek ellátása);

--- ökoturizmus erősödése;

--- gyógyturizmus erősödése (idősek, mozgássérültek szállítása a környék termálfürdőibe);

--- együttműködés kialakulása a kistérség intézményeivel (Sopron, Szombathely, Kőszeg és környékük: egyetem, főiskola, közép- és általános iskolák, egyesületek, intézetek, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, infrastrukturális intézmények);

--- vallási felekezetközi, hívők és nem hívők párbeszédének erősödése (a környezeterkölcsi hangsúlytevés alapján);

 

--- a falu hírének terjedése;

--- figyelemfelkeltés a kistérség irányába

A projekt haszna országos és világviszonylatban:

--- fenntartható települési minta (modell): életmód és infrastruktúra;

--- könyvtárak elektronikus tartalmi keresőrendszerrel (szellemi innováció);

--- hívők és nem hívők párbeszédének beindítása az oktatóközpont környezeterkölcsi hangsúlytevésének alapján
 

Fő résztvevők

Egyházasfalu Önkormányzata

Befektető és kivitelező
 

Fenntartható Település Modell 2009 szervező

 

I. Ökolakópark:
 

   - önálló házak és ikerházak (kb. 15 lakóegység, távmunkában és helyben dolgozóknak; hagyományos falusi stílusban: tornácos ház; passzív napenergiahasznosítással; különböző környezetbarát építési technológiákkal)

   - 3 részes közösségi ház:

          * 36 fős (5x6 és 2x3 ágyas) közösségi szálláshely az oktatóközpont számára

          * bioszolár hőközpont (amikor kiürül a biomassza (nyáron), kulturális események színtere: táncház, koncert stb.)

          * lovarda (turista- és gyógylovaglás);

      Mindhárom résznél a tetőn naphőgyűjtő és napelem; napenergia és biomassza felhasználása a fűtéshez, a használati melegvízhez
      és a közlekedéshez (eScart és egyéb akkumulátoros járművek töltése napelemmel)

   - idősek, mozgássérültek és vakok otthona (védőmunkahely a titkárnak, a segédtitkárnak)

   - közétkeztetés (ebédlő a lakópark, az idősek otthona és az oktatóközpont számára, ételek helyben termelt alapanyagokból)

   - háztáji természetközeli kertészkedés és állattartás (védőmunkahely a kertész számára)

   - esővíz felhasználás

   - gyökérzónás szennyvízkezelés az idősek otthona és az oktatóközpont szálláshelye részére

   - hulladékcsökkentés, szelektív hulladékgyűjtés

   - komposztálás, komposzt----C (védőmunkahely a segédgondnok számára)

   - játszótér

   - 35 fős kisbusz (idősek, mozgás-, látássérültek és az oktatóközpont csoportjai számára; sofőr)

   - akkumulátoros teherhordó járművek (kézikocsi, roller és bicikliutánfutó egyben: eScartok)

   - gondnoki szolgálat

   - gondnoki kombiautó utánfutóval

   - szatócsbolt a lakópark és az idősotthon lakóinak kézműves munkái és terményei számára

 

 

II. Fenntartható Települési Oktatóközpont (humánökológiai oktatás-nevelés)
 

   - a helyi és környékbeli környezetbarát, fenntartható infrastrukturális és életviteli megoldások bemutatása az élet minden területére kiterjedően:
* felnőttképzések, elsősorban önkormányzati dolgozók számára;
* hallgatói gyakorlat színtere egyetemisták részére;
* gyerekeknek témanapok, táborok

   - könyvtár (hagyományos és elektronikus; védőmunkahely a könyvtáros számára)

   - együttműködés a helyi általános iskolával (környezeti nevelés, az oktatóközpont eszközeinek használata a gyerekek és a pedagógusok számára, nyári táborok - nyelvi, lovas, környezeti, kézműves, sport egyszerre - szervezésében való részvétel)

   - együttműködés a környék környezetbarát intézményeivel (bemutatók szervezése)

 

 

III. Környezetbarát teherhordó járművet (pl. eScartot) szerelő üzem
 

   - fejlesztőmérnökkel kidolgozott környezetbarát teherhordó jármű

  

IV. Ökológiai tájgazdálkodás

 
   - energia faültetvény és energiaerdő (a környék mezőgazdasági termelésének részleges átalakítása) a helyi vizes, erdei, mezei élőhelyek kitisztítása és megóvása (patak, mocsár, mezővédő erdősávok, kiserdő)

   - helyi halastó kialakítása

   - a fajösszetétel fokozatos megváltoztatása a „falu erdejében” úgy, hogy honosabbá váljon, és alkalmas legyen parkerdővé alakításra

Csatlakozó projekt javaslat:

Energiaerdő és faültetvény ültetése mezővédő erdősávként és hófogóként is hasznosítva a kerékpárút, a vasút, és a 84-es út mentén.

 

 

V. Környezetbarát közlekedés, ökoturizmus

 
   - kerékpártároló az újkéri és egyházasfalui vasúti megállóban

   - bővülő vasúti kerékpárszállítási lehetőségek (minimálisan naponta kétszer oda és vissza Sopron és Szombathely között egy-egy kerékpáros félkocsi

   - járda, kerékpárút a faluban

   - lovaglás, lovaskocsi, lovasszán

   - kisbusz

Csatlakozó projekt javaslat:

kerékpárút Sopron és Szombathely között, leágazás a Kőszegi-hg. felé

(vasút és 84-es út mellett váltva)


További együttműködési lehetőségek (munkahelyteremtés, piac):

- ápolók a soproni és szombathelyi szakintézményekből

- segédmunkások a soproni és szombathelyi speciális általános iskolákból és szakiskolákból (kertész, segédgondnok, takarító, fűtő stb.)

- az otthon mozgássérült lakóinak számítógépes munka (elektronikus könyvtár stb.)

- egyéb foglalkoztatási lehetőségek: sofőr, könyvelő, titkár, gondnok, otthonvezető, oktatók, faültetvény és energiaerdő gondozásához szakemberek és segédmunkások

- lakók az ökolakóparkba a környezetvédő fiatal családosok közül (országosan meghirdetve az e téren tevékenykedő egyesületek körében)

- lakók az idősek otthonában Ausztriából

- vevők az eScartra Ausztriában

- gyógylovaglás fogyatékkal élőknek

A projekt kommunikációja a település felé

- fórumok bővülő körökben: Önkormányzat, tanárok, lakosság,

- rendszeres, havonta meghirdetett humánökológiai fórum: Zöld Kör

- rendszeres, negyedévenként megjelenő tájékoztató kiadvány: Zöld Hírlevél

- hirdetés a faliújságokon

- tanárok és iskolások bevonása az előkészítő programok szervezésébe (lakossági takarítási, gondozási akciók a helyi kisebb élőhelyeknél

- mocsár, patak, mezővédő erdősávok - részvétel a Tájsebészet akcióban stb.)

- nagyobb akciók a környék illegális hulladéklerakóinak felszámolására Egyházasfalués a környék önkormányzatai, továbbá a közútkezelő bevonásával


Prioritások a pályázatokhoz

1. Vidék megtartóképességének növelése

a. Munkahelyteremtés helyi lakosoknak és fogyatékkal élőknek:
      - lakóparkban
      - idősek otthonában
      - eScart szerelőüzemben
      - oktatóközpontban (táborok, ökolábnyom park)
      - szállásadás (kerékpáros és faluturisták, táborozók, az oktatóközpont látogatói)
      - személyszállítás, árufuvarozás
      - gépi mezőgazdálkodás (energiafű, -erdő)

b. Piac a helyben termelt árunak, szolgáltatásnak:
      - lakópark és idősek otthonának lakói, oktatóközpont látogatói, vendégei, falusi és ökoturisták
 

2. Energiahatékonyság, megújuló energia használat:

      - biomassza és napenergia felhasználása a fűtéshez és a használati melegvízhez a hőközpontban
      - esővíz felhasználás
      - részleges gyökérzónás szennyvíztisztítás (idősek otthona és/vagy szálláshely)
      - hulladékcsökkentés, szelektív hulladékgyűjtés
      - komposztálás
      - háztáji biogazdálkodás
      - napházas építkezés
 

3. Ökológiai tájgazdálkodás: 

      - energiafű és energiaerdő (a környék mezőgazdasági termelésének részleges átalakítása)
      - helyi kisebb ökoszisztémák kitisztítása, megóvása, kialakítása (patak, mocsár, halastó, a falu erdejének fokozatosan őshonos fajösszetételűvé alakítása)


4. Környezetbarát közlekedés, ökoturizmus:

      - kerékpártároló az újkéri és egyházasfalui vasúti megállóban
      - bővülő vasúti kerékpárszállítási lehetőségek (naponta legalább kétszer oda és vissza Sopron és Szombathely között egy-egy kerékpáros félkocsi)
      - kerékpárút Sopron és Szombathely között, leágazás a Kőszegi-hg. felé
      - kerékpárút a faluban


5. Fenntarthatóságra nevelés-oktatás:

      - felnőttképzések (elsősorban közhivatalnokok, pedagógusok részére)
      - hallgatói gyakorlatok egyetemistáknak
      - gyerekeknek témanapok, erdei iskola
      - komplex nyári táborok: környezetvédelem (kirándulásokkal)
                                            sport (futball, lovaglás, biciklizés, úszás)
                                            nyelv (lehetőleg anyanyelvi tanárral)
                                            kézművesség (csuhé- és vesszőfonás, agyagozás)
                                            zene (zenekar, énekkar alakítása, a tábor végén előadás)
      - ökolábnyom park (szélenergia felhasználásával)
      - konduktori táborok mozgássérült gyerekek és szüleik részére